ท่านต้องลงทะเบียน(Registration)ใน Main menu ก่อน แล้วแจ้งขอสิทธิ์เข้าดูข้อมูลที่โทร 083-197-9123